55854

55854

Hightable TIFFANY Altholz Pinie

200.00 80.00 110.00 cm
89,95 € exkl. MwSt.
107,04 € inkl. MwSt.

55529

55529

Hightable TIFFANY

160.00 80.00 110.00 cm
64,95 € exkl. MwSt.
77,29 € inkl. MwSt.

55535

55535

Hightable TIFFANY

120.00 80.00 110.00 cm
54,95 € exkl. MwSt.
65,39 € inkl. MwSt.

55957

55957

Hightable TIFFANY

160.00 80.00 110.00 cm
100,00 € exkl. MwSt.
119,00 € inkl. MwSt.

55537

55537

Hightable TIFFANY

120.00 80.00 110.00 cm
100,00 € exkl. MwSt.
119,00 € inkl. MwSt.

56015

56015

Hightable TIFFANY (B1)

200.00 80.00 110.00 cm
84,95 € exkl. MwSt.
101,09 € inkl. MwSt.

55525

55525

Hightable TIFFANY

180.00 80.00 110.00 cm
79,95 € exkl. MwSt.
95,14 € inkl. MwSt.

55530

55530

Hightable TIFFANY

160.00 80.00 110.00 cm
59,95 € exkl. MwSt.
71,34 € inkl. MwSt.

Festtisch