52272

52272

Küchenboden PVC 0,25 m²

50.00 50.00 0.70 cm
3,10 € exkl. MwSt.
3,69 € inkl. MwSt.

52274

52274

Küchenboden PVC 0,25 m²

50.00 50.00 0.70 cm
3,10 € exkl. MwSt.
3,69 € inkl. MwSt.

52275

52275

Küchenboden PVC 0,20 m²

46.00 46.00 0.70 cm
3,10 € exkl. MwSt.
3,69 € inkl. MwSt.

52265

52265

Küchenboden PVC LEHM 0,2 m²

45.00 45.00 0.80 cm
3,10 € exkl. MwSt.
3,69 € inkl. MwSt.

Festtisch